Õiguse mõiste ja allikad

Postituskuupäev: 06.07.2021
  • MÕISTE JA ÕIGUSALLIKAD
  • Kui vaatame ajaloolist protsessi, siis teatud õiguse määratlust ei saa teha, kuna õigus on igal perioodil erineval kujul esile kerkinud. Kõige levinum seaduse definitsioon on aga: "See on reeglite kogum, mis reguleerib inimestevahelisi suhteid ja mille täitmata jätmise korral kohaldatakse mõningaid sanktsioone." on kujul.
  • Ajaloo iidsetel aegadel oli inimeste eneseõigustamise mehhanism. Selline olukord tekitas aga ühiskonnas segadust. Selle vältimiseks on inimesed loonud seadused. Tegelikult on nendest õigusnormidest kinnipidamine loonud täiesti uue riigikorra õigusriigi nime all.
  • Seaduse sünniga viidi kaosekeskkond ühiskondades miinimumini ja püüti tagada sotsiaalset rahu. Ja esimesed näited sellest ilmusid Rooma impeeriumi ajal. Ka tänapäeval õpetab enamik õigusteaduskondi Rooma õiguse nime all Rooma impeeriumi perioodi õiguse vormi.

ÕIGUSALLIKAD

  • Õigusallikaid võime liigitada kirjalikeks õigusallikateks, kirjutamata õigusallikateks ja õigusabiallikateks. Kirjalikud õigusallikad on allikad, mis on leidnud oma koha normide hierarhias. Esimene neist on põhiseadus. Põhiseadus on kirjalikest õigusallikatest kõige olulisem. Kanun-i Esasi, 1921, 1924, 1961, 1982 põhiseadused on meie õigusajaloo näited. Põhiseadused sisaldavad üldjuhul regulatsioone riigi põhitoimimise ning põhiõiguste ja -vabaduste kohta. Muude kirjalike õigusallikate kui põhiseaduse näideteks on dekreetseadused, põhimäärused, seadused ja määrused.
  • Kui mainitakse kirjutamata õiguse allikaid, siis meenub tavaõigus. Puudub tavaõiguse süsteem, mis kehtiks kogu riigis. See on mõnes piirkondlikus jaotises kohaldatav õiguse allikas. Kohtunikud, kes hakkavad kohaldama õigusreegleid, määravad kindlaks tavaõiguse ja kohaldavad seda vastavalt piirkonna tingimustele.
  • Niisiis, kuidas kujuneb tavaõigus? Mõned elemendid on vajalikud tavaõiguse kujunemiseks. Need elemendid on materiaalne element (järjepidevus), moraalne element (vajalikkuse usk), õiguslik element (riigi toetus). Materiaalse elemendi kujunemiseks peab see tavaõiguse reegel kehtima juba aastaid. Vaimse elemendi jaoks peab ühiskonnas sellesse uskuma. Ja lõpuks, juriidilise elemendi jaoks on vaja riigi toetust.
  • Õiguse abiallikad on Riigikohtu praktika ja doktriin.