Hea uudis BES-i osalejatele! Teie tarbimislaen on koheselt valmis

Hea uudis BES-i osalejatele! Teie tarbimislaen on koheselt valmis
Postituskuupäev: 06.06.2024

Ta andis BES-i osalejatele suurepäraseid häid uudiseid. Tarbimislaene saab võtta tagatist andes ilma BES-i häirimata. Millised on üksikasjad? Kes saavad laenuvõimalusest kasu? 

Erapensionisüsteemis osalejate jaoks on ellu viidud oluline uuendus. Uue määrusega saavad BES-i osalejad nüüdsest kasutada tarbimislaene, kasutades oma sääste tagatisena süsteemist lahkumata. Selle muudatuse eesmärk on suurendada huvi BESi vastu ja pakkuda osalejatele täiendavat rahalist mugavust.

Laenuvõimalus, kasutades BES-i sääste tagatisena

BES pakub atraktiivset võimalust neile, kes soovivad teenida pensionipõlves lisatulu pikaajaliste säästude kaudu. Paljud osalejad pidid aga äkilise sularahavajaduse tõttu süsteemist lahkuma. Uue määrusega saavad BES-i osalejad rahuldada oma vajadused sääste kaotamata.

Uue rakenduse raames saavad osalejad, kes soovivad oma BES-i sääste tagatiseks kasutada, esmalt taotleda pankadega sõlmitud pensionifirmade kaudu. Pangad aktsepteerivad BES-i sääste tagatisena ja annavad osalejatele tarbimislaene. Sel viisil saavad osalejad katta oma kiireloomulised sularahavajadused, jäädes samal ajal süsteemi sisse.

Need, kes soovivad taotleda tagatisega tarbimislaenu, peavad vastama teatud tingimustele

Need, kes soovivad taotleda BES-i garantiiga tarbimislaenu, peavad vastama teatud tingimustele. Otsitakse selliseid kriteeriume nagu osalejad, kes on viibinud BES-is teatud aja ja nende säästud on üle teatud summa. Need kriteeriumid määravad kindlaks pangad ja pensionifirmad ning need edastatakse taotlejatele üksikasjalikult.

BES-i tagatisega laenude kasutamise eelised hõlmavad madalaid intressimäärasid ja pikaajalisi võimalusi. Olulise eelisena torkab silma ka asjaolu, et BES-i säästud laenumaksete ajal jätkuvalt kasvavad. Nii saavad osalejad rahuldada oma kiireloomulised rahavajadused ega kaldu kõrvale pensionipõlves oma eesmärkidest teenida lisatulu.

Selle BES-i osalejatele pakutava uue võimaluse eesmärk on suurendada BES-i atraktiivsust, võimaldades katta ühekordse väljamakse vajaduse süsteemist lahkumata. Osalejad saavad seda soodsat laenuvõimalust taotleda, võttes ühendust pankade ja pensionifirmadega.

BES-i osalejad, kes soovivad laenu taotleda, peavad esmalt lubama oma sääste pangal vaadata. Osalejad peavad esitama pangale oma laenutaotlused koos nende isikut ja sissetulekut tõendavate dokumentidega. Taotlemise käigus sõlmitakse panga ja BES-i osaleja vahel nõuete ülekandmise leping. See leping tagab, et tagatiseks antud BES-i säästud jäävad süsteemi ja toovad jätkuvalt intressi kuni laenuvõla tasumiseni.

Osalejad ei saa oma IPS-i lõpetada enne, kui nad tasuvad oma laenuvõlad

Kuigi erapensionisüsteemi uued regulatsioonid võimaldavad osalejatel kasutada oma sääste tagatisena, näitavad need ka, et sellele protsessile kehtivad teatud reeglid. Nõuete ülekandmise lepinguga panka kantud PPS-sääste ei saa kasutada teise laenu tagatiseks enne laenumaksete sooritamist.

Osalejad ei saa enne laenuvõlgade tasumist oma IPS-i lõpetada ega teise pensionifirmasse üle kanda. BES võib siiski osamakseid jätkata. Ta saab jälgida oma sääste ja vahetada raha nende osade vastu, mis ei ole panga tagatisel.

Laenuvõla täielikul tasumisel lõpeb nõuete üleandmise leping automaatselt. Kui aga võlga ei tasuta, on pangal õigus BES-i leping lõpetada ja ülejäänud võlg sisse nõuda. Pensioniseirekeskus pakub selles protsessis elektroonilisi taristuteenuseid, mis võimaldavad andmete integreerimist ja tehinguid osalevate pankade, pensionifirmade ja Istanbuli arveldus- ja depoopanga vahel.

Kuigi BES-i tagatisega laenude kasutamine pakub osalejatele rahalist paindlikkust, seab see kogu protsessi jooksul ka teatud kohustusi ja piiranguid. Osalejad saavad jätkata oma PPS-i jälgimist ja jätkata sissemaksete tasumist, tasudes samal ajal oma laenuvõlgasid. Osalejatel on õigus teha muudatusi ka nendes vahendites, mis ei ole pangale tagatiseks antud.