Mis on keskmine palk Saksamaal

Saksamaa miinimumpalk 2021

Saksamaa miinimumpalk 2022 summast on saanud üks teemasid, mille vastu kõik huvi pakuvad.

Miinimumpalk on praktika, mis määrab miinimumpalga, mida iga riigis töötav inimene võib saada. Sellise praktikaga, mida rakendatakse paljudes Euroopa riikides, ei võimaldata tööandjatele pakkuda oma tööjõust tunduvalt madalamat palka ning kaitstakse töötajate õigusi. Saksamaa on riik, mis aeg-ajalt värbab töötajaid. Selle põhjuseks on noorte inimeste madal määr, kes saavad maal töötada. Sel põhjusel on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud nende inimeste arv, kes unistavad Saksamaal töötamisest ja elamisest.

Mis on keskmine palk Saksamaal?

Kutsetest rääkides Keskmine palk Saksamaal ligikaudu 2.000 eurot (kaks tuhat eurot). Saksa miinimumpalkKui 2021. aasta summa on 1614 Euro on kindlaks määratud. See summa on ligikaudu 9,5 eurot tunnis. Selle summaga on Saksamaa Euroopa Liidu liikmete seas 5. kohal. Miinimumpalk Saksamaal Kui inimestega töötav elanikkond mõtleb, tulevad pähe lihttöökohad. Neid töid on tõesti väga vähe.

Ainult 2% elanikkonnast töötab miinimumpalga eest. Ka nendes ametirühmades, mis tulevad meelde lihttööna, nagu vabrikutöölised, kelnerid, on palga suurus üle miinimumpalga. Jällegi, kui on vaja teha hinnang miinimumpalgale, on Saksamaal võimalik miinimumpalgaga mugavalt ära elada. Selle summaga on võimalik tagada kõik eluaseme-, söögi- ja joogi-, transpordi- ja sidevajadused, mida inimene oma elu jätkamiseks vajab.

Näitena võib tuua, et Saksamaal elava inimese keskmine igakuine toidupood on 150 euro ringis. Muidugi võib see summa varieeruda olenevalt ostetavate toodete kogusest ja tüübist, kuid selle summa eest on inimesel võimalik teha kuu aega oste, sealhulgas punast liha, valget liha ja kala. Jällegi jääb Saksamaal elavale inimesele igakuine üürikulu 600-650 euro kanti. Isegi kui lisada köögikulud, transpordi-, side- ja muud kulud, piisab 1584 eurosest palgast, et rahuldada inimese kõik vajadused. Ka need tegevused, milles inimene saab osa rahast osa võtta, jäävad säästmiseks.

Mis on Saksamaa ja Türgi palgaerinevus?

Kui suur on miinimumpalga erinevus Türgi ja Saksamaa vahel Kui küsite, saame teha sellise võrdluse. Näiteks esmavajadused rahuldatakse Saksamaal 1000 euroga kuus. Kui arvestada, et Saksamaal on 2021. aastal miinimumpalk 1640 eurot, siis ülejäänud 600 eurot saab osta mittehädavajalikeks vajadusteks või ülejäänud miinimumpalgast säästmiseks kõrvale panna.

Kus Saksamaal miinimumpalgaga töötada?

Saksamaa miinimumpalka tõsteti üleminekul 2020. aastast 2021. aastani 1,584.0 eurolt 1,614.0 eurole. Kuigi see on nii, on miinimumpalgaga töötavate inimeste arv riigis piiratud. Sest enamiku ametite soovitatav palk on üle miinimumpalga. Näiteks tehasetöölise palk jääb 3000 euro kanti. Jällegi on Saksamaa madalaima palgaga töörühmade hulka kuuluvate patsientide ja eakate hooldustöötajate palk 3000 euro kanti.

SAKSAMAA KESKMINE PALK
SAKSAMAA KESKMINE PALK

 Need võivad teile ka meeldida
Kuva kommentaarid (1)