Skannimise kategooria

Saksa aja ja konventsioonid

Saksa aja ja Saksa Cümleler

Saksa perfekt

Selles tunnis pealkirjaga German Perfekt loeng anname lühiinfot saksa perfektse aja kohta. Varem…

Saksa nime koodid

SAKSAMAA KEELES LIHTLAUSED, SAKSAMAA LAUSE STRUKTUUR, SAKSAMAA LAUSE LOOTMISE KURSUS

Saksa verbi konjugatsioon

Teema, mida selles õppetükis käsitleme: Saksa verbide konjugatsioon Head sõbrad, selles artiklis saksa verbid,...